20120531-Google Atmosphere Tour NYC-000120120531-Google Atmosphere Tour NYC-000320120531-Google Atmosphere Tour NYC-000920120531-Google Atmosphere Tour NYC-001120120531-Google Atmosphere Tour NYC-001420120531-Google Atmosphere Tour NYC-001720120531-Google Atmosphere Tour NYC-001820120531-Google Atmosphere Tour NYC-002120120531-Google Atmosphere Tour NYC-003920120531-Google Atmosphere Tour NYC-004420120531-Google Atmosphere Tour NYC-005020120531-Google Atmosphere Tour NYC-005120120531-Google Atmosphere Tour NYC-006620120531-Google Atmosphere Tour NYC-006920120531-Google Atmosphere Tour NYC-007020120531-Google Atmosphere Tour NYC-007420120531-Google Atmosphere Tour NYC-007920120531-Google Atmosphere Tour NYC-008020120531-Google Atmosphere Tour NYC-008220120531-Google Atmosphere Tour NYC-0091